Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080


Turkish Journal of Vascular Surgery 2012 , Vol 21 , Issue 1
Nutcracker Sendromu: Olgu Sunumu
Kamil Hasan TÜZÜN, Caner ARSLAN, Serkan Burç DEŞER, Ersoy ENGİN, Yerik JUNUSBEKOV
1Kalp Damar Cerrahisi AD, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Sol renal venin abdominal aorta ve süperior mezenterik arter arasında sıkışması Nutcracker Sendromu (NCS) olarak adlandırılmaktadır. Bu patoloji sonucunda hematüri, proteinüri, renal venöz hipertansiyon ve sol yan ağrısı gibi semptom ve bulgular meydana gelmektedir. Bu sendromun çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Sunulan olguda transperitoneal girişim ile sol renal ven, infe- riyor vena kavaya reimplante edildi. Keywords : Renal nutcracker sendromu, renal venler, proteinüri