Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080


Turkish Journal of Vascular Surgery 2018 , Vol 27 , Issue 3
Arteriyovenöz fistüllü hastalarda çalma sendromunun tedavisi: Anastomozun arteriyel kısmının daraltılması
Okay Güven Karaca1, Ayşegül Kunt2, Ayşegül Koç1
1Department of Cardiovascular Surgery Duzce University Faculty of Medicine Duzce,
2Clinic of Cardiovascular Surgery İzmir Tepecik Traning and Research Hospital, İzmir
DOI : 10.9739/uvcd.2016-53563 Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren hastalarda birincil vasküler erişim sağlanamadığında, proksimal seviyelerden ikincil ve üçüncül vasküler erişime gereksinim duyulur. Ne yazık ki, vasküler erişim proksimal seviyelerden sağlandığında, çalma sendromu gelişme riski daha yüksektir. Çalma sendromu nadir görülmekle birlikte, büyük olasılıkla zarar verici bir komplikasyondur. Bu yazıda, anastomozun arteriyel kısmının daraltılması ile tedavi edilen çalma sendromlu iki olgu sunuldu. Kullandığımız anastamoz daraltma tekniği ile birinci olgunun iskemik semptomları tamamen geriledi ve bir süre sonra yara iyileşmesinin olduğu gözlendi. İkinci olgunun iskemik semptomları da tamamen geriledi ve ağrı kayboldu. Her iki olgunun da arteriyovenöz fistülleri (AVF) korundu ve hastalar sırasıyla 40 ve 21 hafta süre ile bu AVF"ler ile hemodiyalize girdi. Ameliyat sırası renkli Doppler ultrasonografi eşliğinde anastomozun arteriyel kısmının daraltılmasının herhangi bir yabancı materyal kullanımı gerektirmeyen basit bir teknik olduğu ve periferik arter hastalığına bağlı değil, fakat yüksek akım hızı ve geniş anastomoz nedeniyle çalma sendromlu hastalarda etkili olduğu kanaatindeyiz. Keywords : Arteriyovenöz fistül; komplikasyonlar; hemofiltrasyon