Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Damar Cer Derg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 1301 - 1839 E-ISSN 2149 - 1259


Turkish Journal of Vascular Surgery 1998 , Vol 7 , Issue 1
İntraabdominal Aortik Greft Enfeksiyonunda Aorto-Femoral Safen By-pass
Cevahir HABERAL1, A Kubilay KORKUT1, Yusuf KALKO1, Vural ÖZCAN1, Ufuk ALPAGUT1, Emin TİRELİ1, Enver DAYlOĞLU1, Aydın KARGI1, Ertan ONURSAL1
1İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD, İstanbul Aorta-iliak tıkanıklıkla rda bifurkasyon grefti uygulamak seçilecek en iyi tedavi yöntemi olmuştur. Giderek artan sayıda kullanıma bağlı olarak da uzun dönemde ortaya çıkan çeşitli komplikasyonlar vasküler cerrahları yeni arayışlar aitmiştir.

Tüm yeni medikal ve cerrahi girişimlere rağmen greft enfeksiyonu halen ciddi bi sorun olmaya devam etmektedir. Enterik erezyon ile kombine olmuş greft enfeksiyonlu bir olgumuzda otojen doku kullanarak başarılı bir prosedür gerçekleştirdik.

Greft enfeksiy o nla rında yeni rekonstrüktif girişim gerekli olduğunda güvenle kullanılabilecek tek materyal otojen doku greftidir. Keywords : Greft enfeksiyonu, Aorta-femoral saten by-pass, Greft-enterik erezyon