Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2013 , Vol 22 , Issue 3
Karotis-Subklaviyan Baypas Klinik Sonuçlarımız
Aslıhan KÜÇÜKER1, Mete HIDIROĞLU1, Levent ÇETİN1, Ayşegül KUNT2, Fethi SAĞLAM1, Hüseyin BAYRAM1, Abdülkadir BİLGİÇ1, Ünsal ERÇELİK1, Murat CANYİĞİT3, Tülin GÜMÜŞ4, Erol ŞENER1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara
2Department of Cardiovascular Surgery, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van
3Departments of Radiology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara
4Anaesthesiology and Reanimation, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara
DOI : 10.9739/uvcd.2013-38041 Amaç: Subklaviyan çalma sendromu nedeniyle veya torasik endovasküler girişimlere ek olarak uyguladığımız karotis-subklaviyan baypas ameliyatı sonuçlarımızı sunmaktayız. Gereç ve Yöntemler: Ağustos 2009-Kasım 2013 tarihleri arasında kliniğimizde 16 hastada karotis-subklaviyan baypas ameliyatı yapıldı. Dokuz hastada subklaviyan arter stenozu sonucu subklaviyan çalma sendromu olması nedeniyle, 7 hastada da tip III aort diseksiyonu ve anevrizması sebebiyle torasik endovasküler stent greftleme prosedüründe sol subklaviyan arterin kapatılması gereksinimi sebebiyle karotis-subklaviyan baypas ameliyatı yaptık. Hasta- ların 2"si kadın (%12,5) ve 14"ü erkek (%87,5) idi ve yaşları 55-74 (ortalama 66,3) yıl arasında değişiyordu. Tüm ameliyatlar genel anestezi altında supraklaviküler insizyonla yapıldı. On dört hastada 8 mm Dacron greft, 2 hastada 8 mm politetrafloroetilen greft kullanıldı. Anastomozlar uçyan şeklinde yapıldı. Bulgular: Tüm hastalarda radial arter nabızları ameliyat sonrası palpabl oldu ve hastaların sol kolda ağrı ve baş dön- mesi gibi şikayetleri, ameliyat sonrasında geçti. Erken 30 günlük morbidite oranı 1 hastada görülen seroma ile %6,2 olarak saptandı; ameliyattan 2 hafta sonrasında sol omzunda ağrı ve şişkinlik şikayeti ile başvuran hastada tespit edilen seroma, ultrasonografi eşliğinde perkutan olarak boşaltıldı. Hiçbir hastada perioperatif stroke veya minor serebrovasküler olay gözlenmedi. Erken greft trombozu oranı %6,2 idi; nativ karotis arterinde tortiyozite ve serebral arter anevrizması olan 1 hastada ameliyattan iki gün sonra greft trombozu gelişti. Karotissubklaviyan baypas prosedürüne bağlı hiç mortalite gözlenmedi. Torasik endovasküler aorta onarımı (TEVAR) yapılacak ve sol subklaviyan arterin kapatılması gereken hastalarda, öncelikle karotis- subklaviyan baypas ile subklaviyan arter revaskülarizasyonu sağlanarak, sonrasında TEVAR prosedürü uy gulandı. Sonuç: Karotis-subklaviyan baypas ameliyatının, iyi cerrahi sonuçlar ve teknik olarak kolay uygulanabilirliği sebebiyle güvenli bir cerrahi yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Keywords : Karotiko-subklavyen baypas; subklavyen çalma sendromu; vertebrobaziller yetmezlik
Viewed : 2116
Downloaded : 3491