KARACA Y, KAYA T, SADIÇ YOLDAŞ S, KURALAY E. Kronik Tıkayıcı Arter Hastalığında Kol Revaskülarizasyonu. Turk J Vasc Surg 2013; 22(1): 083-086. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2012-32368