BOYACIOĞLU K, BÜYÜKBAYRAK F, YAYLA TUNÇER E, AK A, Mete ALP H. Boyunda Atipik Mermi Seyirli Ateşli Silah Yaralanması. Turk J Vasc Surg 2012; 21(3): 259-262. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2012-32318