DEMİRKILIÇ U. Popliteal Arter Anevrizmaları ve Tedavisi: Antyllus"tan Günümüze. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 063-067.