İŞCAN Z, HANEDAN M, Utku ÜNAL E, DİKEN A, ÖZEN A, ALTINTAŞ G, ÖZKAN T, YAVAŞ S. Asemptomatik Unilateral Karotis Arter Darlığında Hasta Yönetimi. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 087-092.