YAMALI H, SALMAN N, Barış DURUKAN A, Alper GÜRBÜZ H, OLGUN KELEŞ B, DEĞİRMENCİ S, YORGANCIOĞLU C, ŞEKERCİ S. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Deksmedetomidin Sedasyonu Altında Servikal Pleksus Bloğu ile Karotis Endarterektomi. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 097-100.