DOĞANCI S, EROL G, KAYA E, KADAN M, DEMİRKILIÇ U. İliofemoral Derin Ven Trombozunda Ultrasonik Kateter ile Trombolitik Tedavi Deneyimi: Olgu Sunumu. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 192-196.