Tankut AKAY H, ASLIM E, HARMAN A, KORUN O, SEZGİN A. Akut Aort Diseksiyonunda Hibrid Tedavi: Çıkan Aorta ve Arkus Aorta Replasmanını Takiben Endovasküler Aortik Stent Yerleştirilmesi. Turk J Vasc Surg 2011; 20(1): 029-032.