ASLIM E, Hakkı AKAY T, AKKAYA İ. Karotis Arter Cerrahisinde Klasik Endarterektomi ve Eversiyon Endarterektomisi Teknikleri; Avantajlar, Kısıtlamalar?. Turk J Vasc Surg 2010; 19(3): 055-062.