FEDAKAR A, MATARACI İ, B. RABUŞ M, KONUKOĞLU O, AKSÜT M, KIRALİ K. Cerrahi Müdahale Yapılan Karotis Arter Hastalarında Karotis Üfürümünün Değeri ve Duyulma Oranı. Damar Cer Derg 2008; 17(2): 049-053.