MATARACI İ, FEDAKAR A, ŞAŞMAZEL A, Murat ÖKTEN E, ÇALIŞKAN A, KIRALİ K. Subklavyan Arter Darlıklarında Cerrahi Uygulamalar ve Sonuçları. Damar Cer Derg 2008; 17(2): 054-060.