DOYURGAN O, KARAGÖZ U, KARAÇELİK M, Canan VERGİN R, Nejat SARIOSMANOĞLU O. Çocuklarda Subkutan Port Kateter İmplantasyonuna Bağlı Komplikasyonlar ve Tedavi Stratejileri. Turk J Vasc Surg 2016; 25(2): 066-072. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2016-53220