Oral HASTAOĞLU İ, TOKÖZ H, BİLGEN F. AV Fistül Yetmezliklerinde Endovasküler Tedaviler; Teknik, Literatürün Gözden Geçirilmesi ve Erken Dönem Sonuçlarımız. Turk J Vasc Surg 2016; 25(3): 110-116. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2017-56042