Cengiz ÇOLAK M, ERDİL N, AKÇA B, DİŞLİ O, ERKUL G, ÖZDEMİR R, BATTALOĞLU B. Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu Sonrası Vasküler Komplikasyonlar. Damar Cer Derg 2015; 24(3): 166-171. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2016-50609