KİRİŞ İ, NARİN C, Murat ÇELİK H. Yüzeyel Femoral Arterde Aterosklerotik Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi. Damar Cer Derg 2015; 24(2): 138-141. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2013-37923