GÜRER O, YAPICI F, TUYGUN A, AYDIN E, ÇELİKKOL B, ÖZLER A. DIAGNOSTIC VALUE OF D-DIMER TEST IN DEEP VENOUS THROMBOSIS. Turk J Vasc Surg 2003; 12(2): 001-004.