Mavioğlu İ, Veli Doğan O, Özeren M, Kars Z, Belen D, Yücel E. Ekstrakranial Karotis Arter Darlıklarında Endarterektoıni Uygulamaları. Turk J Vasc Surg 2001; 10(1): 004-008.