Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Damar Cer Derg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 1301 - 1839 E-ISSN 2149 - 1259


Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2009 , Vol 18, Issue 1
Editorial
Articles
Research
Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmalı Hastalarda Endovasküler Stent ile Onarım Uygulamalarımız Research
Pages 001-009
Kardiyak Kateterizasyon Sonrası Gelişen Yalancı Anevrizmalarda Cerrahi ve Klinik Sonuçlarımız Research
Pages 010-015
Case Report