Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery
Smilar Issues: 27 Record Found
Carotid Endarterectomy; Single Center, Single Surgeon Results
Pages 061-066 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33291
Asemptomatik Unilateral Karotis Arter Darlığında Hasta Yönetimi
Pages 087-092
Karotis Endarterektomi ve Sentetik Yama Anjiyoplasti Sonrası Geç Dönem Yama Enfeksiyonu
Pages 093-096
Kalp ve Damar Cerrahlarının Arteriyel PTA/Stent Deneyimleri
Pages 124-130
Vasküler Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Pages 131-137
Karotid Arter Patch Plasti
Pages 013-028
Koroner Bypass Cerrahisinde Girişim Yapılmamış Asemptomatik Karotis Hastalığının Orta Dönem Takip Sonuçları
Pages 029-033
Karotis Arter Cerrahisinde Klasik Endarterektomi ve Eversiyon Endarterektomisi Teknikleri; Avantajlar, Kısıtlamalar?
Pages 055-062
Aort Koarktasyonunda Endovasküler ve Cerrahi Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Pages
Cerrahi Müdahale Yapılan Karotis Arter Hastalarında Karotis Üfürümünün Değeri ve Duyulma Oranı
Pages 049-053
Kritik Bacak İskemisinde İnfrapopliteal Anjiyoplasti
Pages 011-016 DOI : 10.9739/uvcd.2016-51827
AV Fistül Yetmezliklerinde Endovasküler Tedaviler; Teknik, Literatürün Gözden Geçirilmesi ve Erken Dönem Sonuçlarımız
Pages 110-116 DOI : 10.9739/uvcd.2017-56042
Ultrason Eşliğinde Derin Servikal Pleksus Blokajıyla Yapılan Karotis Endarterektomi: Erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız
Pages 098-104 DOI : 10.9739/uvcd.2015-45152
TREATMENT OF THE OCCLUDED SUBCLAVIAN ARTERY LEADING TO CORONARY STEAL SYNDROME: CASE REPORT
Pages 045-048
CAROTID ENDARTERECTOMY IN PATIENTS WITH CONTRALATERAL TOTAL OCCLUSION: EARLY AND LATE RESULTS
Pages 005-010
THE RESULTS OF SIMULTANEOUS APPROACH FOR COMBINED CAROTID AND CORONARY ARTERY DISEASES
Pages 001-006
CONCOMITANT SURGERY FOR CORONARY REVASCULARIZATION AND CAROTID ENDARTERECTOMY: MANAGEMENT AND RESULTS
Pages 033-038
EXTERNAL JUGULAR VEIN "SLEEVEPATCH" AS AN ALTERNATİVE AUTOLOGOUS PATCH MATERIAL IN CAROTİD ENDARTERECTOMY
Pages 021-024
THE ADVANTAGES AND INFLUENCE OF REGIONAL ANAESTHESIA IN CAROTID SURGERY
Pages 001-004
SURGICAL PRINCIPLES OF CAROTID ARTERY STEN OSIS: KOŞUYOLU EXPERIENCE
Pages 111-119
Medical treatment experience following carotid endarterectomy in atrial fibrillation presenting with carotid artery stenosis
Pages 085-090 DOI : 10.9739/tjvs.2018.125
Simultaneous treatment of carotid artery stenosis and kinking with regional cervical block
Pages 055-058 DOI : 10.9739/tjvs.2020.172
Our midterm restenosis results using patch angioplasty closure versus primary closure in patients undergoing carotid endarterectomy: A comparative study
Pages 019-023 DOI : 10.9739/tjvs.2019.237
Carotid endarterectomy under local anesthesia: An institutional report of experience
Pages 101-106 DOI : 10.9739/tjvs.2020.632
Current treatment of peripheral infected wounds: Our vacuum-assisted closure experiences
Pages 095-100 DOI : 10.9739/tjvs.2020.617
Comparing near-infrared spectroscopy monitoring and stump pressure measurement to estimate the need for shunting during carotid artery endarterectomy
Pages 013-020 DOI : 10.9739/tjvs.2021.774
The effect of anesthesia technique in carotid endarterectomy: Regional versus general anesthesia
Pages 042-048 DOI : 10.9739/tjvs.2021.845