Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2010 , Vol 19 , Issue 1
3 Aylık İnfantta Gelişen Dev Brakial Arter Psödoanevrizması
Nevzat ERDİL1, Özlem ELKIRAN2, Fulya ERBAŞ1, Vedat NISANOĞLU1, Cemşit KARAKURT2, Gülendam KOÇAK2
1Kalp Damar Cerrahisi AD, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya
2Pediatrik Kardiyoloji BD, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya
İnfantlarda brakiyal arterde psödoanevrizma oluşumu oldukça nadirdir. Hastalar, girişim bölgesinde lokalize şişlik, ağrı ve parestezi, soğuk intoleransı ya da iskemi bulguları gibi farklı ya- kınmalarla başvurabilirler. İnfant çağındaki brakial arter psödoanevrizması hasta açısından ekstre- miteyi tehdit edici, vasküler cerrah açısından ise teknik zorluklar içeren bir problemdir. Biz bu olgu sunumunda arteriyel girişim sonrası brakiyal arter psödoanevrizması gelişen 3 aylık infantta teda- vi yaklaşımımızı sunduk. Keywords : Aneurysm, false; brachial artery; infant
Viewed : 2575
Downloaded : 1644