Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2013 , Vol 22 , Issue 1
Vertebro-Baziller İskemide Vertebral Arterin İpsilateral Karotis Artere Transpozisyonu
Yaşar KARACA, Osman DEMİR, Suna SADIÇ YOLDAŞ, Tahsin KAYA, Erkan KURALAY
1Kalp-Damar Cerrahisi Departmanı, Ordu Medicalpark Hastanesi, Ordu
2Nöroloji Departmanı, Ordu Medicalpark Hastanesi, Ordu
3Anestesioloji Departmanı, Ordu Medicalpark Hastanesi, Ordu
DOI : 10.9739/uvcd.2012-32656 Vertebro-baziller iskemi (VBİ) semptomları spontan veya hızlı ayağa kalkma ve baş rotasyonu sonucu genellikle kısa süreli olarak ortaya çıkar. Vertebral arter V1 zonundaki aterosklerotik darlıklarda, vertebral arterin mobilize edilip, ipsilateral karotis artere transpoze edilmesi ile vertebro- baziller iskemi semptomları tamemen yok edilebilir. Keywords : Vertebrobaziller iskemi; transpozisyon; vertebral arter
Viewed : 3515
Downloaded : 8213