Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2012 , Vol 21 , Issue 3
Karotis Arter Diseksiyonları
Hakkı Tankut AKAY, Erdal ASLIM
1Kalp Damar Cerrahisi AD, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara DOI : 10.9739/uvcd.2012-32258 Ekstrakranial internal karotis arter (İKA) diseksiyonu spontan veya travmaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Spontan IKA diseksiyonu ve tromboz genç ve orta yaşta görülen iskemik serebrovasküler hastalığın %5-20"sini oluşturan önemli bir nedendir. Bu derleme makalede Karotis arter diseksiyonlarını irdelemeyi amaçladık. Keywords : Karotid arter, internal, diseksiyon; karotid arter hastalıkları
Viewed : 3374
Downloaded : 5090