Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 1998 , Vol 7 , Issue 1
Günümüizde Kullamlan Prostetik Damar Greftleri, Özellikleri ve Kullamm Alanları
Noyan Temuçin OĞUŞ1, Erdemir NASERİ1, Ergun DEMİRSOY1, Halit IŞIKLAR1, Sinan ARSAN1, Oral PEKTAŞ1
1T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul Prost etik damar greftleri günümü zde çeşit li do kuma teknikl eri ve kimyasal işlemler sonucunda oluşturulan m a­ teryellerin şekillendirilerek greft haline getirilmesi Prost etik damar greft leri günümüzde çeşitli dokuma teknikl eri ve kimya sal işlemler sonucunda oluşturulan ma­ teryellerin şekillendirilerek greft haline getirilmesi yöntemiyle sunii olara k ya da çeşit li yöntemlerle canlılardan el­ de edilen greftler halinde kullanılmaktadır . Çeşit fazlalığı ve kullanım alanlarındaki farklar, greftler hakkında de ­ taylı bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Son yıllardaki gelişmeler prostetik damar greft lerini damar cerrahisine ilave olarak, invaziv radyol ojinin de alanlarına dahil etmiştir. Yazımı zda greftlerin imalatı, özellikleri, bu özellikle­ rin neden olduğu kullanım endikasyonları ile greftlerin piyasadaki fiyatları derlenmiş bir şekilde ifade edilmekte­dir. Keywords : Prostetik damar greftleri, perkütan yerleıtirilen intralüminal greftler
Viewed : 2063
Downloaded : 4570