Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2013 , Vol 22 , Issue 2
Trombotik Bacak ve Venöz Kompresyon Sendromlannın Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Mark A.F. de WOLF1, 2, Rob H.W. STRIJKERS1, 2, Rick de GRAAF3, Cees H.A. WITTENS1, 2, 4
1Department of Surgery, Maastricht University Medical Centre
2School for Cardiovascular Diseases (CARIM), Maastricht University, Maastricht, the NETHERLANDS
3Department of Radiology, Maastricht University Medical Centre,
4Department of Vascular Surgery, Aachen University Hospital, Aachen, GERMANY
DOI : 10.9739/uvcd.2013-36558 Günümüzde hem akut hem de kronik derin venöz patolojilerde minimal invaziv tedavilerin kullanımı katlanarak artmaktadır. Derin ven trombozundan (DVT) sonra objektif (görüntülemede) ven aberasyonları olan post-trombotik sendrom olgularında, endovenöz pekütan luminal anjiyoplasti ve stentleme göreceli olarak yüksek açıklık ve düşük morbidite ve mortalite oranları ile iyi klinik başarı oranları göstermektedir. Ayrıca, common femoral ven tutulumu varsa, endoflebektomi ve arteriovenöz fistül oluşturulması gibi ek girişimler de gerekebilir. DVT hikayesi olmayan venöz kompresyon sendromu olgularında daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Bu yeni alan günümüzde, derin venöz sistem için özel olarak tasarlanmış materyaller kullanıma hazırlandıkça, birçok ilginç gelişme göstermektedir. Keywords : Posttrombotik sendrom; stentler; venöz tromboz; kalp ve damar hastalıkları; manyetik rezonans görüntüleme; flebografi; venöz tromboembolizm
Viewed : 3607
Downloaded : 10545