ÜNAL K, Tankut AKAY H, ASLIM E, HARMAN A, GÜLTEKİN B, ÖZKAN M, AŞKIN G, ÖZYER U, BOYVAT F, SEZGİN A, AŞLAMACI S. Abdominal Aort Anevrizmalarında Endovasküler Stent-Greft Tedavi Açık Cerrahi Tedaviye Göre Morbidite Açısından Daha Uygundur. Turk J Vasc Surg 2013; 22(1): 031-040. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2012-32307