KARA H, UZUN K, , BOZOK Ş. Dev Rüptüre İliyak Arter Anevrizmasının Kardiyopulmoner Resusitasyon Eşliğinde Başarılı Cerrahi Onarımı. Turk J Vasc Surg 2013; 22(1): 099-103. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2012-33470