Murat DİŞLİ O, AKÇA B, DÖNMEZ K, ÇOLAK C, Berat CİHAN H, BATTALOĞLU B, ERDİL N. Derin Ven Trombozlu Hastalarda Faktör V Leiden Mutasyonu Taraması ve Sonuçları. Turk J Vasc Surg 2013; 22(1): 110-116. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2012-32287