UZUN A, Ümit YENER A, Selçuk GEDİK H, KORKMAZ K, LAFÇI G, Kerim ÇAĞLI D. Endotel Disfonksiyonu Araştırmasında Noninvaziv İndikatör Olarak Kullanılan Periferik Arteriyel Endotel Fonksiyon Testi ve Sonuçları. Turk J Vasc Surg 2012; 21(3): 244-249. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2012-31660