SARAÇ A, TALAY S. 901 Hastada 1419 Kalıcı Tünelli Hemodiyaliz Kateteri Tecrübemiz Işığında Skopi ve Doppler Ultrason Kullanılmasının Erken ve Geç Dönem Sonuçlar Üzerine Etkisi. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 073-080.