Tankut AKAY H, KORUN O, ASLIM E, HARMAN A, Umut ÖZYER E, ÖZKAN M, HAFEZ İ, BEYAZPINAR S, GÜLTEKİN B. Kateterizasyon Sonrası Gelişen İyatrojenik Femoral Arter Psödoanevrizma Tedavisi Deneyimlerimiz. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 120-123.