Güven KARACA O, TAŞAR M, Gül KUNT A, TAVLI YILMAZ M, ÇERÇİ N. Aorta-Bifemoral Baypas Sonrası Oluşan Femoral Psödoanevrizmanın İçerisinde Serbest Greftin Cerahi Tamiri. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 150-152.