SARAÇ A, TALAY S, ÖZKAN M. İzole Büyük Safen Ven Yetmezliğinde Eksternal Valvüloplasti Uygulaması ve Uzun Dönem Sonuçlarımız. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 175-180.