GÜCÜ A, YÜMÜN G, TOKTAŞ F, ERİŞ C, YAVUZ Ş. Lipid Düşürücü İlaç Kulanımı Sonrası Gelişen İliyofemoral Derin Ven Trombozu, Bilateral Renal Ven Trombozu ve Akut Renal Yetmezlik: Nadir Bir Olgu. Turk J Vasc Surg 2012; 21(2): 181-184.