. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Ödüllü Sözel Bildiriler. Turk J Vasc Surg 2009; 18(2): 049-052.