. XIV. Ulusal Vask├╝ler Cerrahi Kongresi Poster Bildirileri. Turk J Vasc Surg 2009; 18(2): 101-145.