. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Tartışmalı Poster Bildirileri. Turk J Vasc Surg 2009; 18(2): 065-100.