KOCA KUTLU A, ÇEÇEN D, Tolga KUTLU S, ÖNOL H, YILMAZ A. Kronik Venöz Yetmezliği Olan Hastaların Klinik Sınıflamaya Göre Yaşam Kalitesi ve Yeti Yitimi Durumlarının Belirlenmesi. Turk J Vasc Surg 2010; 19(2): 029-037.