KUNT A, HIDIROĞLU M, ÇETİN L, KARAKİŞİ O, ŞENER E. Eşlik Eden Koroner Arter Hastalığı ve Koroner Arter Anomalisi Olan 59 Yaşında Bir Hastaya Aort Koarktasyonu Nedeniyle Desenden Aortaya Tüp Greft Konulması. Turk J Vasc Surg 2010; 19(2): 044-046.