YASIM A, KABALCI M, EROĞLU E, ARI M. Kronik Arteriyel Tıkanıklık Bulgularını Taklit Eden İzole Süperfisyal Femoral Arter Anevrizması. Turk J Vasc Surg 2010; 19(2): 050-053.