ÖZERDEM G, MAVİOĞLU L, Zafer İŞCAN H, KAYA B. İyatrojenik Psödoanevrizmaların Tedavisinde Cerrahi ve USG Eşliğinde Kompresyon Yöntemleri. Turk J Vasc Surg 2011; 20(3): 067-071.