Cengiz ÇOLAK M, ERDİL N, DİŞLİ O, KAHRAMAN E, IŞIK B, KUTLU R, BATTALOĞLU B. PTFE Greft Safen Anastomoz Ayrışmasına Bağlı Gelişen Retroperitoneal Dev Psödoanevrizma. Turk J Vasc Surg 2011; 20(3): 090-093.