Oral HASTAOĞLU İ, Çağlar ERDEM C, BİLGEN F. Distal Hemodiyaliz Erişim Yolu İçin Ön Kol Dorsal Seyirli Basilik Ven Transpozisyonu: Cerrahi Tekniğimiz ve Orta Dönem Sonuçlarımız. Turk J Vasc Surg 2012; 21(1): 001-005.