Onur HANEDAN M, Utku ÜNAL E, ALTINTAŞ G, ÖZEN A, ÇALIŞKAN A, İlkay DİKEN A, YAVAŞ S, İŞCAN Z. Koroner Bypass Cerrahisinde Girişim Yapılmamış Asemptomatik Karotis Hastalığının Orta Dönem Takip Sonuçları. Turk J Vasc Surg 2012; 21(1): 029-033.