YILIK L, GÖKALP O, YÜREKLİ İ, BAYRAK S, GÜNEŞ T, ÖZCEM B, BADEMCİ M, GÜRBÜZ A. Akut Masif Pulmoner Emboli Tedavisinde Ultrasonografik Kateter ile Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye"deki İlk Uygulamalar. Turk J Vasc Surg 2012; 21(1): 047-050.