DOĞAN S, DEMİRBAŞ M, ACAR Ö, Cudi ÖKTEN C, Kemal ARSLAN A, Veli DOĞAN O. Ekstrakraniyal İnternal Karotis Arter Anevrizması: Olgu Sunumu. Turk J Vasc Surg 2011; 20(2): 052-054.