AY Y, GÜR Ö, KARA İ, KÜÇÜK T, YAKUT C. Acil Eşzamanlı Cerrahi Uygulanan Abdominal Aort Anevrizması ve Sağ Kolon Kanseri Olgusu. Turk J Vasc Surg 2011; 20(2): 055-058.