ODABAŞI D, EKİM H. Hemodiyalize Bağımlı Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Sekonder Arteriyo-Venöz Fistül Oluşturmak İçin Sentetik Greft Kullanalım mı?. Turk J Vasc Surg 2010; 19(3): 069-074.